Välkommen!

Vi är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län.

Syftet med föreningen är att ge våra medlemmar information och kunskap som kan underlätta arbetet som gode män och förvaltare.
Vi genomför utbildningar, föreläsningar och andra aktiviteter. För medlemmarna har vi också mycket information på våra medlemssidor.
Vill du ha mer information ta då gärna kontakt med oss antingen via
e-post
, telefon, brev eller fax.
Vi är också medlemmar i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare, RGMF.

Föreningens stadgar finner du här

Vår adress är:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm

Tel: 08-441 03 06 Fax: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar mellan kl 10.00 – 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se

För att tillgodose behovet av stöd till medlemmar som arbetar med ensamkommande barn ordnar vi kontinuerligt utbildningstillfällen.

Vi har även särskild telefontid för medlemmar med frågor om ensamkommande barn:
Tel: 0737-66 79 66
Telefontid: Måndagar 11 – 12

Annonser
Fyren
Till Fyrens hemsida
null
Till godman.se

Till MEX hemsida
Vetpool
Till Veteranpoolens hemsida

Till ER Juridiks hemsida