Välkommen!

Vi är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.

Vår telefonrådgivning är öppen tisdagar kl. 10 – 12. Övrig tid kan Du lämna meddelande till oss på telefonsvarare eller kontakta oss per brev, eller e-post.


Vår adress är:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm

Tel: 08-441 03 06
Fax: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar mellan kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se

För att tillgodose behovet av stöd till medlemmar som arbetar med ensamkommande barn ordnar vi kontinuerligt utbildningstillfällen.
Har du frågor som berör uppdrag inom detta område så kontakta oss via mail gmf@gmfstockholm.se så återkommer vi. Vi har tagit bort den tidigare telefontimmen.

Annonser
Fyren null
Vetpool

Vill du också annonsera här?
Kontakta Clarence Örhammar
Tel 070 816 88 85