Länkar

Myndigheter
OrganisationerBankföreningen har några viktiga och intressanta faktablad gode män och förvaltare:
  • Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna – Broschyr
  • Barns tillgångar – Faktablad
  • Bankärenden för vuxen med god man – Faktablad
  • Bankkärenden för personer med förvaltare – Faktablad
  • Bankfrågor vid dödsfall – Faktablad

  • Lagar    Vård och omsorg

    Övrigt