Försäkringar

Olycksfallsförsäkring:
Trygg-Hansa är försäkringsgivare. Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF. Försäkringen är kollektiv dvs alla föreningar ansluts enligt årsstämmans enhälliga beslut. Avgiften betalas av föreningen. Försäkringsvillkoren bifogas.
Kollektiv olycksfall
Villkor kollektiv olycksfall

Ansvarsförsäkring:
Du tecknar ansvarsförsäkringen här: www.forsakringskoll.se
Försäkringsgivare är Gjensidige, Norges största försäkringsbolag.
Försäkringen består av tre delar; ansvarsförsäkring, förmögenhetsskada och rättsskydd.
Försäkringen är individuell dvs varje enskild medlem avgör själv om man vill teckna försäkringen.