Utbildningar

Vi genomför hela tiden olika utbildnings- och informationsaktiviteter. Det handlar om grund- och fördjupningskurser, träffar inför årsredovisningen, studiebesök, föreläsningar och konferenser mm.

Aktiviteterna vänder sig bara till medlemmar och är kostnadsfria, med undantag för vårens årliga konferensresa.

Här finns höstens utbildningar och informationskvällar:
Utbildningar hösten 2017

Annonser
Fyren null
Vetpool
Annons Motivationen

Vill du också annonsera här?
Kontakta Clarence Örhammar
Tel 070 816 88 85