Att söka fondmedel

Till våra medlemmar

Nu finns det möjlighet att fram till den 31 maj söka fondmedel för våra huvudmän via Stockholms kommun.

Information i korthet:

  • Ansökningsperiod 2023 är fr.o.m. 1 april t.o.m. 31 maj.
  • Utbetalning av beviljade stiftelsebidrag sker som vanligt i månadsskiftet november – december.
  • NY blankett som ska användas. Ansökningsblankett kommer att finnas tillgänglig under ansökningsperioden på vår webb (se nedan), hos Medborgarkontoren i staden samt i Stadshusets reception.
  • Den sökande ska även få ta del av ”Bilaga GDPR 2023” (i slutet av bifogad fil) innan hen fyller i ansökan.
  • Kasta äldre blanketter i återvinningen. Gamla blanketter = avslag!
  • Skicka BARA med uppgifter som efterfrågas, se information i ansökan sidan 1 (uppgiftsminimering enl. GDPR).
  • Ny blankett varje år i framtiden.
  • Läs informationen i blanketten noggrant.

Information och blankett kommer även att finnas Här under ansökningsperioden.

Du kan också ringa direkt till Donationsstiftelsegruppen i Stadsledningskontoret:
Telefon 08-508 29 800

Styrelsen i Stockholms läns god man och förvaltarförening