EKB: Gode Män sökes

Gode män till ensamkommande barn och unga som placerats i familjehem som består av en släkting eller vän till den unge (så kallade nätverkshem) sökes

Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm driver tillsammans ett projekt som tar utgångspunkt i Barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att göra sina röster hörda. Barnkonventionen gäller alla barn men Rädda Barnens tidigare erfarenheter har visat att barn som kommit ensamma till Sverige och som bor i familjehem som består av en släkting eller vän till den unge (så kallade nätverkshem) ofta inte nåtts av samhällets insatser i samma utsträckning som andra unga nyanlända. Därför görs nu ett försök att gå genom gode männen för att försöka nå en målgrupp som annars står utanför på många sätt.

En del av projektet som Rädda Barnen driver tillsammans med Ensamkommandes Förbund Stockholm består av den flerspråkiga stödlinjen dit barn och unga kan ringa och få råd och stöd på dari, pashto, arabiska, tigrinja, somaliska, engelska och svenska mellan klockan 15.00-18.00 alla dagar på telefonnummer 0200-77 88 20.

En annan del av projektet är att det under vecka 13 startas en grupp för unga nyanlända i Stockholm där de ska få diskutera vad de vill förändra i Sverige och där de ska få lära sig hur man kan göra detta. Gruppen kallas ett påverkansråd och kommer att få kontakt med olika beslutsfattare för att föra fram vad rådet diskuterar på sina regelbundna träffar under året. Påverkansrådet kommer träffas flera gånger och kommer för det mesta hålla till i Rädda Barnens lokaler i Sundbyberg.

Är du god man till en ungdom som bor i familjehem som är en släkting eller vän till ungdomen? Sprid gärna informationen om möjligheten att ingå i påverkansrådet under denna och nästa vecka! På så sätt ger vi chansen även till dessa ungdomar att göra sina röster hörda.

Bifogat finns ett informationsblad som riktar sig direkt till ungdomarna som du kan dela med ungdomen. Där finns kontaktuppgifter till ansvarig person för påverkansrådet. Du kan också informera om att de är välkomna på introduktionsmöte klockan 17-19 på Rädda Barnens kontor i Sundbyberg. Adress: Landsvägen 39 (T-bana Sundbybergs centrum, uppgång mot tvärbanan).


Vid frågor, hör av dig till Josefin Åström 0708-363996.