Konferensresan 2023

Ålandsresan 11 maj 2023.

Resan började med en välbehövlig frukost i en matsal med fantastisk utsikt över Stockholms finaste infart.

Konferensen tog sin början med att GMF:s ordförande Tommy Hansson hälsade alla välkomna och presenterade styrelsemedlemmarna.

Tommy passade också på att meddela att styrelsen eftersöker en lämplig kandidat till den vakanta styrelseposten. Runde Modig från valberedningen meddelade i sammanhanget att det även eftersöks en revisorssuppleant.

Tommy gick vidare med att presentera dagens föredragshållare.
Richard Edlepi från Bankföreningen inleder som dagens första föredragshållare.
Richard arbetar med ställföreträdarskap och bankfrågor.
Hemsida och mailadress: www.swedishbankers.se resp. info@swedishbankers.se
Richard gick igenom:
Anhörigbehörighet: Lagstadgat enl. FB 17 kap. Någon blir sjuk och saknar beslutsförmåga, så kan anhörig kliva in som företrädare. Vardagliga räkningar kan betalas. I stort saknas därutöver befogenhet.
Framtidsfullmakt: Träder i kraft när någon inte längre kan fatta beslut. Alternativ till GM eller förvaltare. Ej genomtänkt. Borde göras om. Ingen tillsyn. Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft. ÖFN kan komma in om fullmakten missbrukas. Fullmakten får stå tillbaka för godmanskap etc. Jäv kan föreligga mellan fullmaktsgivare och fullmaktstagare.
GM & Förvaltare
FB 14 kap ang. befogenheter etc.
Fullmakt kan man be HM att återkalla. Finns intyg om att samtycke ej behövs BÖR god man kunna återkalla fullmakten.
Bankerna agerar olika.
Missnöjd – byt bank. Samtycke krävs vid godmanskap.
Frågestund. Nivån är mycket blygsam.

Amalia Krantz, Nordea informerar om bedrägeribrott.
Måste förstå vad ett Bank-ID är för något. ”Vem-tog-kontakten-regeln”. Du tar kontakt – ok. Någon annan tar kontakt-var vaksam.
Internationell verksamhet.
Kort inte lika aktuellt längre m a o högre säkerhet på dessa.
Människan är den svaga sektorn.
Romans- investerings- och befogenhetsbedrägerier.
Bedragarna kopplar upp den bedragne till ”bankens säkerhetsavdelning”.
Genomgång av diverse olika bedrägerimetoder.
Skydd:
Ta hjälp av tekniken
Beloppsgränser
Kortbegränsa geografiskt
Aktivera Bank-ID:s Pushnotiser
Utlandsbetalningar ska begränsas.
Skaffa nytt Bank-ID, använd pass eller ID.

Frågestund
Maria Dorch och Eva Spandau, Stockholms ÖFF.
HM:s Tillgångar Sverige 78 miljarder kronor varav 11,7 miljarder är i Stockholm.
Genomgång av myndighetens tillsyn.
Berättade om mentorskap.
Överlag en bra genomgång.
Styrelsen på podiet.
Tommy informerar om utbildningar och om vårt frågeformulär.
Tommy och Inger informerar om medlemsregistret.
Informerar om att vi vill få tips om föreläsningar och utbildningar.

Båtbyte och lunch

Tommy läser upp inskickade frågor till ÖFF.

ÖFF svarade på inskickade frågor och förklarade orsaken till varför arvodet i några fall inte blivit höjt till 15% utav prisbasbeloppet plus en massa andra frågor
Mycket diskussion och engagemang som vanligt!

Tommy hastade igenom svaren till kunskapsprovet och tackade för visat intresse.
Konferensen avslutades 17.00 – finsk tid!Annonser – Klicka på bildernaVill du också synas här? Kontakta oss via epost: gmf@gmfstockholm.se