Konferensresan 2016

Programmet på konferensresan till Mariehamn inleddes med anförande av Joachim Erman från ER Juridik, kommenterat av Anna Norgren, jurist vid Överförmyndarförvaltningen.
Skillnader mellan samboskap och äktenskap berördes liksom särkullbarn och enskild egendom. Testamentsfrågor, inte minst de formella krav som finns på testamenten fick många att ställa frågor. Anna Norgren påpekade att det inte finns något direkt lagligt hinder mot att gode män är förmånstagare i testamenten men att det betraktas som mycket olämpligt.
Gode män bör inte heller bevittna testamenten. Det är inte bara själva namnteckningen man bevittnar utan man skriver också under bl a att testator är så pass vid sina sinnens fulla bruk att det är testators vilja som kommer till uttryck. Det blev mycket frågor och arvsordningen hanns knappt med.

Överförmyndarförvaltningens (Öff) chef sedan augusti 2015, Håkan Andersson, berättade därefter bl a om de problem som förvaltningen fått i och med den exempellösa anstormningen av ensamkommande barn (EKB) under 2015 och genom att det fortfarande i år strömmar in EKB (hittills i år nästan 500), som måste få gode män. Det är dock gott om personer som vill ta sig an dessa, till skillnad från sådana som vill ta traditionella godmansuppdrag. Där väntar det för närvarande ca 600 huvudmän in spe. Det stora antalet beror bl a på att Stockholms befolkning ökar och att invånarna lever längre.

Förutom det akuta problemet med EKB finns problem med en stor mängd ogranskade årsräkningar sedan tidigare år och i år har det kommit in över 5000 årsräkningar. Detta är en del av förklaringen till att det dröjer med arvodesbesluten. Att all verksamhet hittills har varit pappersbunden bidrar också. Det datoriserade system som man försökt utveckla tillsammans med Volvo IT har måst skrotas efter att man pumpat in ca 11 miljoner kr i projektet!! I framtiden är naturligtvis datorisering av verksamheten ett måste, men för närvarande slickar man såren efter det nyligen havererade försöket.

Öff har under de senaste åren fått kritik bl a från massmedia, Stadsarkivet, JK , JO och Länsstyrelsen. För att komma tillrätta med problemen har man satt igång en rekryteringskampanj för att öka antalet anställda från 22 i augusti 2015 till 37 i augusti 2016. Detta kräver naturligtvis också en betydande mängd information och undervisning även om de man rekryterar har postgymnasial utbildning. Under tiden förstärker man med personal från bemanningsföretag. Man avser att fortsätta att utnyttja Kontaktcentrums (KC) tjänster. Belastningen på KC har ökat och inte bara gode män utan även lekmän, journalister och andra myndigheter hör av sig dit. Man kommer att låta KC direkt vidarekoppla frågor till en jourhavande tjänsteman på Öff om KC själv inte kan besvara en fråga.

Genomgång av utvärderingsblanketterna visade att många uppskattade Håkan Anderssons föreläsning, som klargjorde många av de frågor som medlemmarna burit med sig.

Thomas Prööm, granskare på Öff , informerade om att tillgångsförteckningar och sluträkningar var prioriterade framför årsredovisningarna. Noggrannhet med datum är mycket viktig och kommer att kräva komplettering om de inte stämmer med förordnandedatum.

Ett tips från honom var att hålla sig till kontoutdragen från transaktionskontona för att få redovisningen att stämma. Många frågor från auditoriet gjorde att presentationen drog något över tiden.

Maj-Britt Wiklund från GMF berättade för gode män med traditionella uppdrag om processen från att ett EKB kommer till Sverige till asylbeslut från Migrationsverket. Den gode mannen (GM) har en viktig och arbetskrävande roll för att stötta barnet. En svår del av uppdraget är om barnet får avslag på sin asylansökan, då GM har uppgiften att informera barnet om detta.

Efter båtbyte och lunch redogjorde Arne Johannesson, föreningens grand old man, för Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare (RGMF) och deras arbete med att skaffa en ansvarsförsäkring för gode män. Det har varit oklart hur denna försäkring, som kostar 170 kr per år, skall tecknas. De hittillsvarande anvisningarna som finns på GMF:s hemsida är ganska krångliga och föreningen arbetar på att det framdeles skall bli ett enklare och tydligare system.
Grupparbeten med falldiskussioner avslutade en ganska fullmatad dag och de sista 1,5 timmarna innan ankomsten till Stadsgårdskajen kunde den som ville tillbringa sittande och njuta av m/s Amorellas färd genom skärgården.