Konferensresan 2022

Så blev den äntligen av…
Ålandsresan 2022

Ålandskonferensen som GMF arrangerar har varit ett populärt och stående inslag varje år i närmare trettio år! Vi kan tacka våra företrädare som instiftade denna konferensresa, men dessvärre var det nuvarande styrelse som av kända skäl måste ställa in denna resa under de senaste två åren. Men nu har samma styrelse återupptaget konferensresan igen efter att pandemin minskat kraftigt och Folkhälsomyndigheten gett klartecken till att umgås igen!
Och vilket intresse det var när närmare sjuttio personer anmälde sig till denna resa, kanske ett uppdämt behov vad vet jag. Det som var extra roligt var att det var så många nya som följde med på denna resa för första gången, men mindre roligt var det för några av dom enstaka personer som av olika anledningar fått förhinder i sista stund. Vi hoppas på bättre tur nästa år för dom som inte kunde vara med i år.

Inför resan hade vi begärt in frågor till Överförmyndarförvaltningen, och där kom det in många frågeställningar som vi sammanställde, men det kom även in många förslag på hur vi skulle lägga upp resans program. Vi fick in många intressanta uppslag, men kunde inte genomföra allt under den här resan, men vi har fått bra idéer till nästa års resa. Genomgående var att det ska finnas luft i programmet så att man hinner umgås och träffa kollegor. Taxfree var väl också en lockelse för många kan man tro.

Programmet var att Stockholms Demensförening var först ut och presenterade sin verksamhet, men personligen saknade jag mer information om själva sjukdomen, hur man bemöter dementa personer osv. Kanske ett bra uppslag till kommande resor med utbildning om denna så vanliga sjukdom.
Överförmyndarförvaltningen var som vanligt pålästa och gav oss aktuell information om vad som sker på förvaltningen både vad det gäller digitaliseringen (vilket är som en följetong) och varför Stockholms stad inte lyckats få till det på alla plan. Nu ska ÖF försöka utveckla ett eget system som förhoppningsvis kan tas i bruk om något år. Vi får räkna med att skicka in årsräkningen på papper även 2023. De informerade även om behovet av tillfälliga ställföreträdare för vissa typer av uppdrag, och även om rekryteringen av nya ställföreträdare. I Stockholms stad finns det 10 240 ställföreträdare (Vet de inte om att GMF finns?) som förvaltar 11,7 miljarder! Förvaltningen har nu 65 anställda för att möta behovet, dvs betydligt flera än för några år sedan. Det finns cirka 400 huvudmän som väntar på att få en ställföreträdare, så om vi har någon i vår bekantskapskrets som vi tycker skulle bli en god man, tipsa!

Innan vi bytte båt i Mariehamn, hade några i styrelsen plats på podiet för att få tips på hur vi bäst kan verka för GMF:s medlemmar. Här fick vi in bra uppslag att jobba vidare med.
På återresan med nya ”Glory” intog vi en fantastisk buffelunch, och sedan klockan 15,00 samlades vi i konferensrummet för att höra ÖF svar på våra inskickade frågor. Stundtals var det lite ”Polsk riksdag” men det får man ta när folk är engagerade.
I stort fungerade allt bra, men vi hade några problem med Viking Lines biljettutskrifter, och att projektorn i konferensrummet inte fungerade optimalt, men vi lär oss och hoppas på en ännu bättre konferensresa 2023

Tommy Hansson
Ordförande i Stockholms läns god man och förvaltarförening

Öfn  resan