Försäkringar

Olycksfallsförsäkring:
Trygg-Hansa är försäkringsgivare. Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF. Försäkringen är kollektiv dvs alla föreningar ansluts enligt årsstämmans enhälliga beslut. Avgiften betalas av föreningen. Försäkringsvillkoren bifogas.
Kollektiv olycksfall
Villkor kollektiv olycksfall

Ansvarsförsäkring:
Några skäl att ha en ansvarsförsäkring

Försäkringsgivare är Ålands Försäkringar.
Försäkringen består av tre delar; ansvarsförsäkring, förmögenhetsskada och rättsskydd. Den är individuell, dvs varje enskild medlem avgör själv om man vill teckna försäkringen.
Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF.
Premien är 270 kr per år och person fr o m 20190401.
Försäkringen löper från den 1/4 till den 1/4 nästa år osv.
Den tekniska lösningen för att teckna försäkringen bygger på att du har ett mobilt Bank-id. Läs mer om och teckna försäkringen här. Försäkringarna tecknas via Försäkringsnmäklarna Tydliga. För ytterligare frågor kontakta Tydliga direkt

Annonser
Fyren
Vill du också annonsera här?
Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se