Försäkringar

Olycksfallsförsäkring:
Trygg-Hansa är försäkringsgivare. Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF. Försäkringen är kollektiv dvs alla föreningar ansluts enligt årsstämmans enhälliga beslut. Avgiften betalas av föreningen. Försäkringsvillkoren bifogas.
Kollektiv olycksfall
Villkor kollektiv olycksfall

Ansvarsförsäkring:
Några skäl att ha en ansvarsförsäkring

Här kan du teckna en Ansvar- och förmögenhetsförsäkring
Försäkringsgivare är Ålands Försäkringar.
Försäkringen består av tre delar; ansvarsförsäkring, förmögenhetsskada och rättsskydd. Den är individuell, dvs varje enskild medlem avgör själv om man vill teckna försäkringen.
Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF.


Här kan du också snabbt och enkelt få möjlighet till information och vetskap om ansvarsförsäkringen och att själv få möjlighet att skriva ut den upplysning du vill ha.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2020 (Ålands försäkringar)

Allmänna avtalsbestämmelser

Ren förmögenhetsskada

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfall Försäkringsbevis 2020 (gruppförsäkring if)

Fyren
Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se