Försäkringar

Olycksfallsförsäkring:
If skadeförsäkring AB är försäkringsgivare. Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF. Försäkringen är kollektiv dvs alla föreningar ansluts enligt årsstämmans enhälliga beslut. Avgiften betalas av föreningen.
Försäkringsvillkoren bifogas: Olycksfallsförsäkring If

Ansvarsförsäkring:
Några skäl att ha en ansvarsförsäkring

Här kan du teckna en
Ansvar- och förmögenhetsförsäkring


Försäkringsgivare är Ålands Försäkringar.

Försäkringen består av tre delar; ansvarsförsäkring, förmögenhetsskada och rättsskydd. Den är individuell, dvs varje enskild medlem avgör själv om man vill teckna försäkringen.
Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF.

Här kan du också snabbt och enkelt få möjlighet till information och vetskap om ansvarsförsäkringen och att själv få möjlighet att skriva ut den upplysning du vill ha.


Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2020 (Ålands försäkringar)
Allmänna avtalsbestämmelser
Ren förmögenhetsskada
Krisförsäkring
Överfallsförsäkring
Olycksfall Försäkringsbevis 2020 (gruppförsäkring if)

Logga in på www.tydliga.se med bankID
Klicka på kundbild
Klicka på “VISA FÖRSÄKRINGSBESKED”
För att teckna en individuell försäkring:
Gå in på följande länk: www.tydliga.se/godmanteckna
Logga in på www.tydliga.se/godman med bankID
Tryck på knappen med bild på en person och välj föreningens konto. (du har troligen ett eget konto eftersom du har en egen godmansförsäkring)
Följ instruktionerna som ni har fått tidigare beroende på om det är avgång eller anslutning av God man i föreningen.Annonser – Klicka på bilderna

Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post: gmf@gmfstockholm.se