Försäkringar

Ansvarsförsäkring
På RGMF:s hemsida kan du läsa om ansvarsförsäkringen och andra försäkringar du kan ta del av och hur du ansluter dig. Gå in på https://rgmf.se/forsakringar/

Här kan du teckna din godmansförsäkring:
https://www.tydliga.se/godmanteckna

Olycksfallsförsäkring
If skadeförsäkring AB är försäkringsgivare. Försäkringen är endast tillgänglig för medlemmar i förening som tillhör RGMF. Försäkringen är kollektiv dvs alla föreningar ansluts enligt årsstämmans enhälliga beslut. Avgiften betalas av föreningen.




Annonser – Klicka på bilderna



Vill du också synas här? Kontakta oss via epost: gmf@gmfstockholm.se