Testsida

Nya utmaningar framöver…

Clarence o Tommy

Hög ambitionsförmåga


Nätverk

På årsmötet framkom det önskemål om vi kunde medverka till att bilda nätverk, en form av  samverkansgrupper samverkansgrupper för nya och erfarna gode män. Vi stödjer den tanken fullt ut, och uppmanar våra medlemmar som vill vara med i en sådan grupp att med ett mail höra av sig till oss, så ska vi försöka hjälpa till med att ”knyta ihop” några nätverk. Det behöver inte vara så stora grupper, fyra till fem personer som träffas och  diskuterar gemensamma problem . Som erfaren god man med många års erfarenhet, minns man säkert hur det var en gång när man själv började som god man, osäker, rädd för att göra fel, oroade sig för årsräkningen osv. Den känslan är bra att ha med sig när man som mentor ska hjälpa en ny god man att komma igång ordentligt, och inte sluta för att den tycker att det är för krångligt att vara god man.

Fortsatt medlemsservice

Vi kommer att som hela tiden tidigare ha vår personliga telefonjour varje tisdagsförmiddag, och vi bevakar vår mailbox regelbundet och svarar så fort vi kan. Vi är som alla vet en intresseorganisation som stödjer våra medlemmar så långt vi kan med råd och hjälp. Men vi har ingen befogenhet att driva några enskilda fall mot överförmyndaren som en fackförening, det är inte vårt uppdrag, och det skulle bli helt fel om vi gör detta. Det tror jag dom flesta förstår, och om inte alla känner till det,
så nämner jag också att överförmyndaren inte får ge råd i komplicerade frågor, juridiska eller finansiella rådgivning, viket i slutändan skulle innebära att de skulle granska sig själva. Svarar på frågor om generella ämnen som inte knyter ihop med ett enskilt fall ör okej, men inte enskilda fall. Överförmyndaren brukar hänvisa till oss när det gäller frågor som de ej svarar på.

Ta det försiktigt där ute i ditt uppdrag, så hoppas jag på din förståelse att vi inte lägger ut hela höstens program på en gång, utan vi att kommer igen så fort vi har något helt klart.

Tommy Hansson

Ordförande Stockholms GMF

Anita Wirén Konstantis från Överförmyndarförvaltningen informerar vid “Inför årsräkningen”


GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län.
Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter.

När A+B inte vill bli C+D
Du kanske behöver felsökningshjälp då du ska upprätta årsräkningen.
Här finns några tips när inte årsredovisningen går ut som den ska:
Felsökning

Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:

  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.
Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:

  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.
Kamratskap
Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

RGMF
GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.