Försäkringar

Medlemsförsäkring
Som medlem i GMFStockholm är du genom ditt medlemskap försäkrad vid besök hos huvudman inklusive resa till och från. Försäkringen som är en grupplivförsäkring i IF skadeförsäkring AB, behåller du så länge som du är medlem i föreningen.

Ansvarsförsäkring (Ålands försäkringar)
Du har också möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring genom Riksförbundet RGMF. Du får då ett skydd mot t ex skadeståndsanspråk som riktas mot dig till följd av ditt uppdrag som god man/ förvaltare.

Läs mer här.

En genväg till hur man tecknar ansvarsförsäkringen, som även kallas Godmansförsäkring finns här