Medlemsinfo

De här sidorna vänder sig till våra medlemmar.

Öppet brev till SVT Nyheter från vår riksorganisation RGMF:
“Efter all den negativa uppmärksamhet vår verksamhet fått i media på senare tid tycker jag att det är på sin plats att informera om hela verksamheten; hur stor den är, hur många engagerade människor som gör en fantastisk insats och vad detta betyder för så många helt i linje med vårt motto “För den enskildes rätt i samhället”.
….”

Till SVT Nyheter
Om gode män och förvaltare

Angående era reportage om gode män/förvaltare och oegentligheter och kontrollmyndigheternas agerande har vi i vårt förbund följande synpunkter:
Det system som finns i dag för att stödja och hjälpa de sämst ställda i samhället via gode män/förvaltare är helt otidsenligt. Därför har RGMF arbetat i många år för en lagstiftning som är rättssäker både för gode män och huvudmän. Nu verkar den vara på gång och det är bra. Vi vill gärna medverka till en förändring. Vi välkomnar den granskning som nu görs i media av bedrägliga gode män/förvaltare och den kontroll från olika myndigheter, som varit minst sagt bristfällig och vi tar bestämt avstånd från de brott som begåtts inom den verksamhet, som bygger på förtroende och att värna dem som mest behöver skydd och stöd.
Nu finns ett embryo till statistik; 2015 fanns c:a 200000 aktiva gode män/förvaltare som tillsammans förvaltar c:a 72 miljarder kronor. Siffrorna kommer säkert att bli större när alla kommuner rapporterat sin verksamhet. Det är alltså en mycket stor verksamhet, som ingen ansvarig myndighet haft någon realistisk uppfattning om.
Av de c:a 200000 gode män/förvaltare som har uppdrag i dag är det högst sannolikt att de allra flesta inte har åtagit sig sina uppdrag för att bedra sina huvudmän. Tvärtom är det så att man gärna vill göra en samhällsinsats för andra och också för att själv känna tillfredsställelse över att kunna göra en meningsfull insats. Arvodet är dessutom närmast symboliskt.
I SVT:s reportage har tyngdpunkten lagts på den del av uppdraget som omfattar ekonomisk förvaltning. Uppdraget har också två andra delar; sörja för person och bevaka rätt. Sörja för person är den del som fordrar störst engagemang av en god man/förvaltare. Det är också den del som socialt betyder mycket i ett Sverige där ensamheten är det största problemet för våra huvudmän.

För alla de gode män/förvaltare som gör en fantastisk insats känns det därför närmast som en förolämpning när en mycket stor verksamhet beskrivs som ett tillhåll för potentiella bedragare.

För att ge en rättvisande bild av den verksamhet som engagerar så många kompetenta människor är det därför på sin plats att SVT ger en komplett bild av hela verksamheten och inte bara skildrar den del som är brottslig.
Vi håller med om att granskning behövs, men har invändningar mot att den största delen av verksamheten inte redovisas. Vi ser därför fram emot att SVT kompletterar de sända reportagen med att hela godemans/förvaltarverksamheten redovisas.

Mvh
Kjell Jönsson
Ordförande RGMF
Tel: 070-5265143


Din Bildgalleri Sida