Bli medlem


Medlemsansökan gör du genom att klicka på den här länken. Därefter följer du instruktionerna.

Årsavgiften är 300 kr räknat från 1/1 – 31/12.
Obs! Om du ansöker om medlemsskap under sista kvartalet detta år, gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.

Stockholmsbild