Stadgar och styrelse

Föreningens stadgar finner du här

Styrelsen i GMF Stockholm består av:

Tommy Hansson
Ordförande

Lotta Berglund
Kassör

Inger Lundin
Sekreterare

Clarence Örhammar
Vice ordförande

Inga Marand
Ensamkommande barn

Eva Rosendahl
Traditionella uppdrag

Sten Åkesson
Traditionella uppdrag

Per Creutzer
Hemsidan

Annonser – Klicka på bilderna


Fyren


Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post: gmf@gmfstockholm.se