Stadgar och styrelse

Föreningens stadgar finner du här

Styrelsen i GMF Stockholm består av:

Clarence Orhammar

Clarence Örhammar
Ordförande
Tel. 070 816 88 85

Mia Burstein

Mia Burstein
Kassör

Björn Wiklund

Björn Wiklund
Utbildningansvarig

Tommy Hansson
Vice ordförande

Christina Ridderhierta
Ensamkommande barn

Leif Lindberg

Leif Lindberg
Ensamkommande barn

Sten Åkesson

Sten Åkesson
Traditionella uppdrag

Per Creutzer

Per Creutzer
Hemsidan

Fotograf:
Tommy Broeng
Annonser
Fyren
Vetpool
    Vill du också annonsera här?
     Kontakta oss via e-post:
     gmf@gmfstockholm.se