Stadgar och styrelse

Föreningens stadgar finner du här

Styrelsen i GMF Stockholm består av:

Tommy Hansson
Ordförande

Inger Lundin
Vice ordförande

Inga Marand
Kassör

Eva Rosendahl
Sekreterare

Lotta Berglund
Övrig ledamot
Programansvarig

Sten Åkesson
Övrig ledamot,
Försäkringsfrågor

Per Creutzer
Övrig ledamot,
HemsidanAnnonser – Klicka på bildernaVill du också synas här? Kontakta oss via epost: gmf@gmfstockholm.se