Stadgar och styrelse

Föreningens stadgar finner du här

Styrelsen i GMF Stockholm består av:

Tommy Hansson
Ordförande

Inger Lundin
Vice ordförande

Inga Marand
Kassör

Eva Rosendahl
Sekreterare

Lotta Berglund
Övrig ledamot
Programansvarig

Sten Åkesson
Övrig ledamot,
Försäkringsfrågor

Per Creutzer
Övrig ledamot,
Hemsidan


Din Bildgalleri Sida