Stadgar och styrelse

Föreningens stadgar finner du här

Styrelsen i GMF Stockholm består av:

Clarence Örhammar
Ordförande
Tel. 070 816 88 85

Lotta Berglund
Kassör

Inger Lundin
Sekreterare

Tommy Hansson
Vice ordförande

Inga Marand
Ensamkommande barn

Eva Rosendahl
Traditionella uppdrag

Sten Åkesson
Traditionella uppdrag

Per Creutzer
Hemsidan

Annonser – Klicka på bilderna


FyrenVill du också annonsera här?
Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se