Utbildningar

Vårens aktiviteter är genomförda. Nu planerar vi för höstens nya utbildningar

Du som är medlem är välkommen att ta del av dessa. Våra utbildningar är avgiftsfria. Vi bedriver utbildningarna i samverkan med Folkuniversitetet. folkuniv

Överförmyndaren har tagit fram en videofilm om att vara god man och förvaltare. Den är instruktiv och vi kan rekommendera den. Filmen har publicerats i två versioner där den ena är syntolkad,
Att vara god man och förvaltare
Att vara god man och förvaltare, syntolkad.

Annonser – Klicka på bilderna

Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post: gmf@gmfstockholm.se