Utbildningar

Så snart situationen normaliserats återkommer vi med traditionella utbildningar och träffar. Inför årsredovisningen hade vi gjort en fyllig instruktionsvideo. Nu erbjuder också webbutbildningar.

Webbutbildningar
Först ut var ”Bokföring i datorn” som snabbt blev övertecknad av intresserade deltagare. Men vi utökar denna kurs med flera tillfällen, så att de som anmält sig men inte kom med första gången, får en ny chans vid nästa tillfälle.

En annan form av utbildning som vi planerar är temakvällar där några från vår styrelse leder en information och frågestund för våra medlemmar. Det kan vara ett utmärkt tillfälle att få tips och idéer hur andra gode män eller förvaltare hanterar sina uppdrag.

Våra utbildningar är kostnadsfria för medlemmar.

Överförmyndarens instruktionsvideo
Överförmyndaren har tagit fram en videofilm om att vara god man och förvaltare. Den är instruktiv och vi kan rekommendera den. Filmen har publicerats i två versioner där den ena är syntolkad,
Att vara god man och förvaltare
Att vara god man och förvaltare, syntolkad.

Några bilder från tiden innan pandemin:

Om fonder
Vi erbjuder normalt våra medlemmar olika utbildningar, allt från grund- och fortbildningar i god manskap till kvällar inriktade mot olika speciella situationer där en god man kan behöva information och stöd.
På bilden ovan informerar bl a Stockholms stad och Svenska kyrkan om hur man kan söka hjälp åt våra huvudmän via fonder. Hur årsredovisningen ska hanteras berättar Anita Konstantis Wirén om på bilden nedanför.

ÖFF info

Annonser – Klicka på bilderna


Fyren


Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post: gmf@gmfstockholm.se