Utbildningar

Våra utbildningar är kostnadsfria för medlemmar.

Här kan du se våra aktuella utbildningar och anmäla dig.
Utbildningar och anmälan HÄR!

Överblick över utbudet:
Kurser-varen-senare-2022-1-1
Kurser-varen-senare-forts-2.-2022-2

Överförmyndarens instruktionsvideo
Överförmyndaren har tagit fram en videofilm om att vara god man och förvaltare. Den är instruktiv och vi kan rekommendera den. Filmen har publicerats i två versioner där den ena är syntolkad,
Att vara god man och förvaltare
Att vara god man och förvaltare, syntolkad.