Välkommen!

Äntligen! Nu kör vi…
brukar programledarna för melodifestivalen utropa. Det är väl ett uttryck för att nu äntligen är vi på gång igen kan man tänka.

Efter ett år med inga eller få aktiviteter, har vi nu äntligen efter FHM’s besked kunnat planera in höstens program, och vi tycker nog att vi har fått till ett digert program med aktiviteter varje vecka. Många nya ställföreträdare har saknat grundkurserna som vi har, och därför har vi planerat in dessa kurser vid flera tillfällen. Utöver våra olika kurser har vi också lagt in temakvällar där ställföreträdare med traditionellt uppdrag eller ställföreträdare med anhöriguppdrag kan komma till oss för att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Bokföring i datorn brukar vara en populär programpunkt, och vi kommer både att ha en fysisk träff i detta ämne, samt även några web-seminarier med programutvecklaren av bokföringsprogrammet ”God manredovisning” som många använder i dag.

Våra föreläsare
Vi har gjort klart med ett flertal intressanta föreläsare som kan berika vår verksamhet med nyttig information. Socialförvaltningen kommer att informera om budgetrådgivning och även om att söka ekonomiskt bistånd när pengarna inte räcker till. Länsstyrelsen kommer att informera om sin verksamhet som bland annat innebär att granska överförmyndarnämndens arbete. Försäkringskassan har intressanta nyheter som förenklar vårt arbete som ställföreträdare, det bör vi inte missa. SKR (Sveriges kommuner och regioner) är bland annat rådgivande för överförmyndarens verksamhet, och kommer att informera en del om nya ställföreträdarutredningen. Polisen kommer till oss och informerar om bankbedrägerier och brott mot äldre, ett tillfälle som kan bli riktigt intressant. Att förvalta huvudmannens kapital när det rör sig om stora belopp, kan upplevas svårt av många, så vi har kontaktat Nordnet som kan informera om olika alternativ som fonder, aktier ISK-konton mm. Intressant inte bara som ställföreträdare utan även för oss själva. Överförmyndarnämnden kommer till oss i slutet av året och informerar om vad som är på gång och inför årsräkningen.

Datum och detaljer om kurser och föreläsningar finns under fliken Utbildningar samt kommer i ett separat mail.

Årsmötet kommer att hållas den 5 oktober, och det finns möjlighet att antingen närvara fysiskt eller deltaga i en web-sändning. Mer information kommer.

Jo, en sak till… Vi förutsätter att ni är fullvaccinerade och fullt friska när ni kommer till oss, för vi tar säkerheten på största allvar. Vi kommer inte att kontrollera detta, och vi kommer inte att begära vaccinpass, utan ansvaret ligger på dig för din och andras säkerhet.

Med vänliga hälsningar

Tommy Hansson
Ordförande i Stockholms läns god man och förvaltarföreningGMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län.
Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter.

Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:

  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.
GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta kontakter med kontoren.

Annonser – Klicka på bilderna


Fyren


Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post: gmf@gmfstockholm.se