Välkommen!

Hej alla GMF:are!

Så har vi nått slutet på vårterminen och nu väntar ett sommarlov från möten och föreläsningar. Helt ledigt blir det inte för styrelsen som börjat planera för ett i vanlig ordning digert och förhoppninhgsvis nyttigt höstprogram. En hel del kommer ni att känna igen med favoriter i repris men vi tror oss kunna fylla på med nyheter. En lagom blandning för gamla "ärrade" ställföreträdare såväl som nya oerfarna och färska medlemmar. Vi har vuxit en hel del i medlemsantal under senare år och vill ligga i framkant i landet även i fortsättningen.

Vi vet att i föreningen finns en stor erfarenhetsmassa och kunskapskapital bland alla medlemmar så kom gärna med uppslag och idéer om matnyttiga aktiviteter som vi kan försöka förverkliga tillsammans via nätverksträffar, föreläsningar osv. Nyttan med denna förening är att ställföreträdare stödjer andra ställföreträdare i kunskap och kontaktnät. Det har fungerat bra sedan slutet av 80-talet.

Under sommaren har vi ingen tisdagsjour för telefon och personliga besök men däremot läser vi av epost som vi försöker besvara inom en eller annan dag. Vid sk akuta korta frågor så går det fortsatt bra kontakta ordf. se tel.nr styrelselista hemsida. Hemsidan försöker vi hålla aktuell så ta för vana att kika in på den regelbundet.

Vi återkommer ca slutet av augusti för en uppstart av höstterminen med mötesprogram och annan info. Styrelsen vill passa på att önska alla en bra sommar genom Clarence Örhammar ordf.
Referat och information från årets konferensresa finns här

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.

Kontakt:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm
Tel: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se

Annonser
Fyren
Vetpool
    Vill du också annonsera här?
     Kontakta oss via e-post:
     gmf@gmfstockholm.se