Välkommen!

Nya utmaningar framöver…
Årsmötet är nu äntligen avklarat efter det att vi av kända skäl fick ställa in det i mars månad. Clarence Örhammar har efter fem förtjänstfulla år nu överlämnat ordförandeskapet till mig, och jag kan med glädje notera att samtliga i styrelsen sitter kvar, och att vi tillsammans kommer att göra allt vi kan för att bistå våra medlemmar på bästa sätt framöver.
Clarence o Tommy
Den stora utmaningen är nu att vi under trettio års tid fått disponera Stockholms stads lokaler på Hantverkargatan utan kostnad, och nu fått beskedet att vi inte längre får tillgång till dessa lokaler eftersom det numera klassas som skyddsobjekt!! Det innebär att vi nu måste söka oss nya lokaler när det gäller föreläsningar och kurser. Lokaler finns det gott om… men för att hyra en lokal för några timmar, så är det inte rimligt att behöva betala tusentals kronor för detta, vilket är fallet i många fall. Vi vill ju helst ha ett innerstadsläge som det är lätt att ta sig till med allmänna kommunikationer för våra medlemmar. Vi har hög prioritering på att försöka lösa detta problem.

Hög ambitionsförmåga
Vi har alltid försökt att hålla en hög kvalité på våra utbud vad det gäller kurser och föreläsningar, och det kommer vi att fortsätta med. Men som alla nu vet är det svårt att detaljplanera hela höstens programutbud, eftersom vi lever i en osäker tid och vet inte vad det kommer att bli för begränsningar framöver. Vi har redan klart med Bankföreningen, Skatteverket, SKR, Överförmyndaren, och några andra till som gärna kommer till oss och föreläser i höst, men avvaktar av ovanstående skäl.
Våra egna grundkurser kommer vi att starta upp nu i oktober på vårt kontor, och vi har tagit beslutet att minska antal deltagare vid varje kurs, för att säkerställa säkerhetsavstånd och inte sitta för trångt. Blir det ”överbokat” lägger vi då till extra utbildningstillfällen, för att alla som vill gå på våra kurser ska få göra detta. Det finns anledning att gå in på vår hemsida där vi lägger ut programutbudet inför hösten.

Nätverk
På årsmötet framkom det önskemål om vi kunde medverka till att bilda nätverk, en form av samverkansgrupper för nya och erfarna gode män. Vi stödjer den tanken fullt ut, och uppmanar våra medlemmar som vill vara med i en sådan grupp att med ett mail höra av sig till oss, så ska vi försöka hjälpa till med att ”knyta ihop” några nätverk. Det behöver inte vara så stora grupper, fyra till fem personer som träffas och diskuterar gemensamma problem. Som erfaren god man med många års erfarenhet, minns man säkert hur det var en gång när man själv började som god man, osäker, rädd för att göra fel, oroade sig för årsräkningen osv. Den känslan är bra att ha med sig när man som mentor ska hjälpa en ny god man att komma igång ordentligt, och inte sluta för att den tycker att det är för krångligt att vara god man.

Fortsatt medlemsservice
Vi kommer att som hela tiden tidigare ha vår personliga telefonjour varje tisdagsförmiddag, och vi bevakar vår mailbox regelbundet och svarar så fort vi kan. Vi är som alla vet en intresseorganisation som stödjer våra medlemmar så långt vi kan med råd och hjälp. Men vi har ingen befogenhet att driva några enskilda fall mot överförmyndaren som en fackförening, det är inte vårt uppdrag, och det skulle bli helt fel om vi gör detta. Det tror jag dom flesta förstår, och om inte alla känner till det, så nämner jag också att överförmyndaren inte får ge råd i komplicerade frågor, juridiska eller finansiella rådgivning, viket i slutändan skulle innebära att de skulle granska sig själva. Svarar på frågor om generella ämnen som inte knyter ihop med ett enskilt fall ör okej, men inte enskilda fall. Överförmyndaren brukar hänvisa till oss när det gäller frågor som de ej svarar på.

Ta det försiktigt där ute i ditt uppdrag, så hoppas jag på din förståelse att vi inte lägger ut hela höstens program på en gång, utan vi att kommer igen så fort vi har något helt klart.

Tommy Hansson
Ordförande Stockholms GMF
Anita Wirén Konstantis från Överförmyndarförvaltningen informerar vid "Inför årsräkningen"
GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.
Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.


Kontakt:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm.
Tel: 08-441 03 06 Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se  
TEST PÅGÅR
Fyren
Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se