Välkommen!

VIKTIG INFORMATION!

ÅRSMÖTET MED GMF DEN 30 MARS ÄR INSTÄLLT

Styrelsen har tagit beslut om att ställa in årsmötet pga risk för smittspridning och respekt för aktuella rekommendationer från regering, berörda myndigheter samt sjukvård.
Nytt datum för årsmöte meddelas när så kan bedömas möjligt med hänsyn till den då aktuella situationen framöver. Den hypotes som vi arbetar efter är att vi siktar på att genomföra årsmöte i maj månad.
Tid och plats meddelas senare.
Ev. motioner till årsmötet går det fortsatt bra att sända in till föreningen.
Kallelse kommer att i ske via epost och publicering på hemsidan www.gmfstockholm.se
Styrelsen har för avsikt att fortsätta hålla igång medlemsservice via epost gmf@gmfstockholm.se och telefonjour tisdagar kl 10-12 08-4410306.
Vi är flera i styrelsen som kommer att avdelas hålla igång rådgivning och andra medlemskontakter.

Tack alla vänner och må väl!
Styrelsen GMF
Genom ordf Clarence Örhammar

Föreläsningarna inställda!

Corona – smittspridningen har mer eller mindre lamslagit all verksamhet inom olika områden. Stockholm är just nu värst drabbad i Sverige med dagligen nya Corona smittade, men ökningen förväntas öka dramatiskt över hela Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommendationer är därför att undvika folksamlingar i allmänhet, och att om möjligt stanna hemma i synnerlighet.
Alla föreläsningar och kurser som ej är genomförda under vårterminen ställer vi nu in pga. nuvarande situation.

----
Som ersättning för Hantverkargatan har vi vid några tillfällen valt att använda Föreningsrådets lokaler på Valhallavägen 148, utanför Fältöversten, med utmärkta kommunikationsmöjligheter. 1:ans, 4:ans och 72:ans bussar stannar utanför entrén och tunnelbanans uppgång ligger bara ca 50 meter bort. Läs det bifogade programmet, och anmäl dig till de kurser eller föreläsningar du vill deltaga på. Som vanligt gäller att platserna är begränsade och anmälningar tas med i tur och ordning som de kommer in. Lika viktigt är att om du får förhinder till en kurs eller föreläsning som du anmält dig till, att du avbokar det tillfället så att någon annan kan få den platsen.

OBS! Glöm inte bort att förnya ditt årsmedlemskap på 300 kr för kommande år, så att du även fortsättningsvis kan deltaga i nya intressanta föreläsningar och kurser, samt få tillgång till vår hjälp om du inte vet hur du ska göra i någon viss situation som berör uppdraget.


Anita Wirén Konstantis från Överförmyndarförvaltningen informerar vid "Inför årsräkningen"
GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.
Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.


Referat och information från konferensresan 2019 finns här

Kontakt:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm.
Tel: 08-441 03 06 Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se  

Annonser
Fyren
Vill du också annonsera här?
Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se