Välkommen!Konferensdeltagare - Välkommen till årets konferensresa!

Lika säker som vårens ankomst, lika säker är vår traditionella Ålandskonferens som i år går av stapeln den 14 maj. Konferensen har blivit mer och mer populär eftersom det är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter samt att även kanske få lära sig något nytt i de seminarier eller informationsmöten som vi har.

Överförmyndarförvaltningen är liksom tidigare år med och informerar om aktuella händelser samt att det då även är ett utmärkt tillfälle att få ställa frågor direkt.

Väl mött till en givande dag önskar StyrelsenAvtackning
Avtackning Vid årstämman som hölls den 25 mars avtackades några av våra väldigt duktiga och engagerade ledamöter. På bilden, till höger om vår kvarstående ordförande Clarence Örhammar, står fr v. Björn Wiklund, Mia Burstein och Christina Ridderhierta. Leif Lindberg som också avgick saknas på bilden.


GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.

Kontakt:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm
Tel: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se Annonser
Fyren
Vetpool
    Vill du också annonsera här?
     Kontakta oss via e-post:
     gmf@gmfstockholm.se