Välkommen!

Jul och nyårshälsning till alla våra medlemmar

GMF Stockholm är den största god mans-föreningen i landet och arbetar för att vara en förening som man alltid har nära till och har nytta av för en låg medlemsavgift.

Uppdraget som ställföreträdare är i mångt och mycket ett sk ensamuppdrag där man kan känna sig väldigt ensam när krav och förväntningar verkar stegras för varje år från samhället i stort.

Vi är till för och består av verksamma ställföreträdare i både medlemsmassan och i styrelsen. Tanken har alltid varit sedan 80-talet när föreningen startade att utbyta erfarenheter och bistå varandra men också kunna knyta personkontakter och nätverk under lättsamma och trevliga former.

Vårens kursutbud kommer att sändas ut via epost första hälften av januari.

Just nu extrapris på ett par läroböcker från Lundéns bokförlag som är en av föreningens annonsörer. Kan vara en bra hjälp inför årsräkningen.

Vill med dessa rader önska Dig en god jul 2018 och ett gott nytt år 2019!

För styrelsen genom
Clarence Örhammar ordf.


GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.

Kontakt:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm
Tel: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se Annonser
Fyren
width=
Vetpool
    Vill du också annonsera här?
     Kontakta oss via e-post:
     gmf@gmfstockholm.se