Välkommen!

Nu har vi snart avverkat hela höstens program.

Och glädjande är att de flesta programpunkterna har varit välbesökta. I slutet av oktober var Nordnet med deras informatör Alexander Gustafsson på besök. Han redogjorde på ett intressant sätt för vad vi bör tänka på när vi ska förvalta huvudmannens kapital. Tips och tankar som vi naturligtvis kan ha nytta av själva när vi ser över vår egen ekonomi.

Möte med ÖverförmyndarförvaltningenMöte med överförmyndarförvaltningen.
Överförmyndarens träff veckan innan var som vanligt fullbokad av våra medlemmar, och vi fick en inblick i vad som komma skall när det gäller digitaliseringen av vår verksamhet. Sedan fick vi även veta att överförmyndaren nu ser över vissa rutiner som man vill förenkla, t.ex. tillståndsärenden för att ta ut pengar från spärrat konto. Samtal sker redan med bankerna om detta, och vi ser med tillförsikt fram om hur detta kommer att bli.
Försäkringskassans information om merkostnadsersättning i stället för handikappersättning var bra att få kunskap om, och de berättade även om alla problem med assistansersättning som i nuläget inte fungerar optimalt. De hade önskemål om att få bjuda in alla gode män som har huvudmän som uppbär assistansersättning för informationsträff hos dem, men problemet är att vi i styrelsen inte vet vilka av våra medlemmar som har huvudmän med assistansersättning. Den frågan får vi återkomma till.
Att söka fondmedel Att söka fonder. Här fick vi information om hur vi kan söka fondmedel från kommunen och kyrkan för att stödja våra huvudmän.

Nu har vi flera intressanta träffar framför oss, och nästa träff redan den 6 november är när Schizofreniförbundet kommer till oss och informerar om denna vanliga sjukdom som många av våra huvudmän lider av. Missa inte detta tillfälle att få relevant information och även få ställa frågor om vad vi ska tänka på om vår huvudman kanske är schizofren.

SKL (Sveriges kommuner & Landsting) har aldrig varit hos oss, och det kan därför bli mycket intressant att höra hur de arbetar, bl.a. hur de ger råd och stöd till överförmyndaren. Redan samma vecka kommer information om bokföring i datorn, som tidigare varit en väldigt populär genomgång av hur bokföringsprogram är uppbyggt. Är du intresserad av detta, bör du anmäla dig nu om du inte redan gjort detta, för dessa tillfällen blir snabbt överbokade.

Andra godbitar som kommer är skatteverket och socialförvaltningen i slutet på november, och inte minst våra egna grundkurser A och B. Sedan återstår inför årsräkningen som vi avslutar året med den 10 december, och många har redan nu bokat in sig på, så den kommer snart att vara fullbokad. Överförmyndaren är med denna kväll och svarar på frågor kring årsräkningen.

Väl mött till höstens sista kurser och föreläsningar
Styrelsen GMF

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.
Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.
GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.


Referat och information från årets konferensresa finns här

Kontakt:
GMF Stockholm Sysslomansgatan 26,
1 tr ned 112 41 Stockholm.
Tel: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se   Annonser
Fyren
Vetpool
    Vill du också annonsera här?
     Kontakta oss via e-post:
     gmf@gmfstockholm.se