Välkommen!

Hej alla GMF:are!

Nu finns höstens program av kurser och föreläsningar på plats.

Vi har många intressanta föreläsningar som ni inte bör missa, bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som kommer att berätta om sin verksamhet som kanske alla inte känner till. SKL ger exempelvis råd och stöd åt överförmyndarnämnder. Sedan har vi Försäkringskassan som informerar om slopandet av handikappersättning och ersätter den med nya regler under begreppet merkostnadsersättning. Skatteverket kommer också och ger relevant information till oss gode män & förvaltare, kan bli mycket intressant.

Överförmyndarnämnden kommer till oss två gånger under hösten, dels den 24 oktober då de informerar oss om dagsläget och vad som kommer i framtiden med digitalisering osv. Sedan medverkar de även den 10 december då vi har en informationsträff inför kommande årsräkning. Där tar vi upp allt viktigt att tänka på, och överförmyndarnämnden är med och svarar på frågor. Vidare har vi bjudit in Alzheimerförbundet och Schizofreniförbundet vid två olika tillfällen som informerar om dessa sjukdomar som många huvudmän lider av. Vi har även på mångas önskemål bjudit in kapitalförvaltare från Nordnet, som ger råd i hur vi på bästa sätt förvaltar våra huvudmäns kapital så att det inte tappar i värde jämfört med traditionellt banksparande som i dagsläget inte ger någon ränta alls. Missa inte det här tillfället om du har huvudmän med stort kapital på bankkonto utan ränta.

Traditionsenligt har vi även våra egna kurser som grundkurs A och fortsättningskurs grundkurs B vid två tillfällen under hösten, samt den mycket populära kursen i bokföring i datorn. Dessutom har vi temakvällar, söka fonder, socialstyrelsen, och juridik i dödsbo som alla kan bli mycket intressanta.

Läs igenom programutbudet och boka dig för dom programpunkterna som du är intresserad av. Vis av tidigare erfarenheter vet vi att många kurser eller föreläsningar snabbt blir överbokade, dvs det finns inte plats för fler deltagare vilket är tråkigt. Likaså är det viktigt att du avbokar en träff som du tidigare bokat in om du fått förhinder att komma den kvällen, så att någon annan får chans att komma i stället

Väl mött till höstens kurser & föreläsningar
Styrelsen GMF

Ps. Du vet väl att alla föreläsningar och kurser ingår i medlemsavgiften, dvs du betalar inget för din medverkan


GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.Referat och information från årets konferensresa finns här

Kontakt:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm
Tel: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se

Annonser
Fyren
Vetpool
    Vill du också annonsera här?
     Kontakta oss via e-post:
     gmf@gmfstockholm.se