Välkommen!

Varning, Varning!

Har du fått ett mail med följande text, ” Hej bästa (ditt namn), om du klickar på länken nedanför i detta mail, så stänger du av datorns/mobiltelefonens alla säkerhetsskydd och vi får tillgång till alla dina bankuppgifter, lösenord, bank-ID nummer och framför allt din telefonbok så att vi kan lura av dina vänners pengar i ditt namn”

Det har du naturligtvis inte fått, men kanske har du fått erbjudande om att t.ex. vara utvald för att testa nya Iphone telefonen under en tid, och därefter får du behålla mobiltelefonen som tack för hjälpen. För att acceptera erbjudandet, klicka på nedanstående länk, så har du din nya mobiltelefon om några dagar.
Ps. Du behöver naturligtvis inte betala för abonnemanget under testperioden.
Eller så får du mail om att ditt paket som är skickat, har det blivit något fel med adressen, klicka på länken och bekräfta att det är din adress, osv. Klicka inte!

Det är ingen hejd på hur bedragarna försöker lura oss på pengar, och deras metoder blir allt mer förfinade. Det kan vara svårt att veta vad som är vad i vissa situationer. De flesta mail bedrägerier är klantigt utförda, felstavade ord och ett språkbruk som inte liknar något från en myndighet. Men sedan finns det även skickliga bedragare som med logotype och utseende på företagets hemsida/brevpapper försöker få dig att tro att det verkligen är t.ex. Telia som vill att du ska svara på några frågor genom att klicka på bifogad länk. Gör inte det!

Vad gör du om du av misstag klickat på en länk för att du kanske är nyfiken och vill se vad det är som står där? Du kan inte se att det hänt någonting på dina konton, ingen har handlat med ditt bankomatkort vad du kan se. Det är inte samma sak som att du kan känna dig trygg med att ingenting hände, för dom kan slå till om ett halvår eller mer. Kontakta din bank och berätta om vad du gjort, och att du känner oro och vill ha råd om hur du ska göra. Likaså kan det vara bra att kontakta din mobiloperatör och göra samma sak.
Min avsikt är inte att skrämma upp dig, utan att vara mer kritisk och försiktig när du får mail som du inte är helt säker vem som har skickat detsamma. Banker skickar aldrig mail och begär uppgifter ifrån dig.

Nu går vi in på årets sista månad, och vi kan konstatera att det här året har vart ett riktigt ski..år, som vi snabbt vill glömma. Hur nästa år kommer att bli kan vi bara spekulera i, men om vi fortsätter att förhålla oss till FHM råd, kanske nästa år blir bättre … vi får se.

Tommy Hansson ordförande Stockholms läns GMF


GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län.
Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter.

Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:

  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.
GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta kontakter med kontoren.

Annonser – Klicka på bilderna


FyrenVill du också annonsera här?
Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se