Välkommen!

Sköna Maj välkommen till vår…

Maj månad är nog en av årets bästa månader, växterna knoppas och solen värmer när den är på en molnfri himmel. Deklarationen är inlämnad, och en del arvoden har börjat trilla in. Nu har vi förväntningar på sommaren och med den vaccinationen som förhoppningsvis ska ge oss en viss trygghet när vi planerar semestrar och resor. Men även fast många redan fått sin första spruta, måste vi ändå vara försiktiga och inte tro att det är över ännu.

Som förening är vår målsättning att bistå våra medlemmar med utbildning/kurser och intressanta föreläsningar från externa föreläsare. Det är vår stora sorg att vi av kända skäl inte kunnat genomföra det nu under vårterminen, vilket också tyvärr gjort att vi tappat några medlemmar som av olika skäl lämnat vår förening.

Det är också många som kontaktar oss via mail eller på vår jourtid varje tisdag med sina god mansproblem, och naturligtvis ska vi ställa upp och hjälpa våra medlemmar med både råd och information så långt vi kan. Men det händer också att många som kontaktar oss med t.ex. årsräkningsproblem inte är medlemmar, och då har vi inte den möjligheten att bistå dessa hjälpsökande av solidariska skäl mot våra betalande medlemmar. Vanligt är att Överförmyndaren tipsat den hjälpsökande att kontakta oss med sina problem.

Webbutbildningar

När vi nu inte kan ha fysiska träffar under vårterminen har vi planerat in seminarium på nätet för första gången i vår förenings historia. Först ut var ”Bokföring i datorn” som snabbt blev övertecknad av intresserade deltagare. Men vi utökar denna kurs med flera tillfällen, så att de som anmält sig men inte kom med första gången, får en ny chans vid nästa tillfälle.

En annan form av utbildning som vi planerar är temakvällar där några från vår styrelse leder en information och frågestund för våra medlemmar. Det kan vara ett utmärkt tillfälle att få tips och idéer hur andra gode män eller förvaltare hanterar sina uppdrag.
Håll ut och håll dig säker.

Tommy Hansson Ordförande Stockholms GMF
Ps.
Det är bara betalande medlemmar som får anslutningslänken till vårt webbseminarium.

Medlemsavgiften
Vi vill bara påminna om medlemsavgiften för detta år på 300 kr. Det gör du enklast på vårt postgironummer 7 20 07-8, och glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen. Vår ambition inför detta år är att fortsatt vara aktiva med hjälp både via mail och på vår jourtid samt genom webbseminarier.

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län.
Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter.

Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:

  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.
GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta kontakter med kontoren.

Annonser – Klicka på bilderna


Fyren


Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post: gmf@gmfstockholm.se