Välkommen!

Kan vi ana ljuset i tunneln?

Efter flera månaders frivillig karantän, med dystra rapporter dagligen om antal döda i denna hemska sjukdom, börjar myndigheterna runt om i Europa sakteliga lätta på sina karantän- bestämmelser. Risken är att folk i allmänhet tar det som ett tecken på att nu är det snart slut med eländet, men inget kan vara mer felaktigt än att tro på detta. Vi måste fortsättningsvis vara lika försiktiga som tidigare, eftersom vi ännu inte har något vaccin eller medicin som är effektivt mot Covin-19. Blir vi mer oförsiktiga är det stor risk att vi får en andra våg av pandemin, och den kan bli mycket värre än vad det är nu!

Det stora problemet just nu är att det går omkring folk som inte vet om att de är smittbärare, eftersom de får så lindriga symptom. Ett tanke experiment; tänk om varje smittbärare smittar två nya personer och dessa i sin tur smittar två nya personer osv, då kan det gå som i sagan om den Kinesiska bonden som ville ha ris som belöning av Kejsaren för en guldskatt som bonden hittat på sin åker. Ett riskorn på schackbrädans första ruta som sedan skulle fördubblas på varje ruta fram till sista rutan. 1+2+4+8+16+32 osv. Fortsätter man sedan att fördubbla varje ruta fram till sista rutan är man uppe i närmare 9,2 triljoner riskorn!
Omsätter man det här till människor, inser man snabbt att det behövs inte många fördubblingar som i sagan här ovan innan hela Sveriges befolkning har smittats!

Nu är inte vår uppgift att skrämma upp våra medlemmar, utan mer att uppmana till eftertanke för att inte rusa åstad som tidigare bara för att tristessen att vara isolerad är så påtaglig. Vi är lika oroliga för er hälsa som vi är för våra nära och kära. Sverige har valt en väg där rekommendationer och personligt ansvarstagande ska gälla framför förbud och straff som många andra länder tillämpar. Det får vi kritik för, men också beröm av andra, så nu är det upp till oss att visa att vi har valt rätt väg. I historieböckerna kommer det förmodligen att stå att år 2020 var det året då ett litet virus knockade hela världen med nedstängningar av hela länder och allt elände som det medförde osv. Då vill vi i alla fall kunna vara med och berätta för våra barnbarn eller minnas själva hur det var på den tiden.

Vi i styrelsen arbetar på så gott vi kan i vår karantän, och svarar på mail samt fortsätter att upprätthålla jourtjänst varje tisdag mellan klockan 10,00 – 12,00 för personlig hjälp och rådgivning. Vi är trots allt optimistiska och tror (hoppas) på en mer normal höst där vi kan ha våra kurser och föreläsningar. Fortsätt nu att hålla kontakten med dina anhöriga och din/dina huvudmän eller boendet via telefon, ta inga risker, för trots allt vi sitter i samma båt.

Så… kan vi se något ljus i tunneln? Ja det beror på oss alla om ljuset ska öka eller minska!

Styrelsen i Stockholms GMF


----
Anita Wirén Konstantis från Överförmyndarförvaltningen informerar vid "Inför årsräkningen"
GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.
Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.

GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.


Referat och information från konferensresan 2019 finns här

Kontakt:
GMF Stockholm
Sysslomansgatan 26, 1 tr ned
112 41 Stockholm.
Tel: 08-441 03 06 Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se  
Fyren
Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se