Välkommen!


Ordföranden har ordet

Kanske, men bara kanske..
kan det här året bli bättre än det året vi lämna bakom oss. Jag är ingen domedagsprofet, men när smittspridningen nu nått nivåer som förra våren, och även ser ut att öka mera, är det inte konstigt att min vanligtvis positiva inställning fått ett hack i kanten. Det är inte min mening att enbart skriva om jämmer och elände, utan förhoppningsvis blir det mera positiva inlägg framöver när vaccinationen kommer igång på bred front.

Ökad jourverksamhet
Nu har vi passerat årsskiftet och lagt alla helgerna bakom oss, så nu är nästa stora utmaning att få ihop en korrekt årsräkning.
Av den anledningen, har vi i styrelsen beslutat att vi utökar vår jourverksamhet för medlemmar med ytterligare en dag i veckan, så nu kan du nå oss varje tisdag och torsdag på vår telefon under januari och februari. Telefontiderna är som vanligt mellan 10,00 och 12,00. För er och vår säkerhet kan vi inte ta emot personliga besök, utan vi försöker hjälpa så mycket vi kan via telefon.

Instruktionsvideo om årsräkningen
En annan sak som vi nu gjort för första gången, är att lägga ut en video instruktion på vår hemsida hur man gör en korrekt årsräkning för verksamhetsåret 2020.
Videon är författad, inspelad och framförd av Tommy Hansson, ordförande i GMF Stockholm.
Spela videon (38 min.): Årsräkning GMF

Eftersom vi inte kommer att ha grundkurser under våren, vet vi att många kommer att bli besvikna, eftersom det är populära utbildningskurser. Som ett litet plåster på såret kan vi rekommendera att gå in på RGMF:s hemsida och söka på utbildningar, där ni nu kan köpa utbildningsböcker till ett reducerat pris för självstudier.

Medlemsavgiften
Nytt år, vi vill bara påminna om medlemsavgiften för detta år på 300 kr. Det gör du enklast på vårt postgironummer 7 20 07-8, och glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen. Vår ambition inför detta år är att fortsatt vara aktiva med hjälp både via mail och på vår jourtid.

Må väl!

Tommy Hansson – Stockholms GMF

När A+B inte vill bli C+D
Du kan också få felsökningshjälp då du ska upprätta årsräkningen genom att följa materialet här:
Felsökning

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län.
Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter.

Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:

  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.

Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.
GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta kontakter med kontoren.

Annonser – Klicka på bilderna


Fyren


Vill du också annonsera här? Kontakta oss via e-post: gmf@gmfstockholm.se