Välkommen!

Vårens utbildningsprogram för första kvartalet är på plats!
Se under menyn för
Utbildningar

Nu är det fullt focus på årsräkning och allt vad det innebär. De som bokför i något bokföringsprogram har säkert årsräkningen klar, och väntar på årsbesked från bank och fonder, medan de som gör årsräkningen manuellt nu försöker få den att stämma.

Vårprogrammet är klart fram till årsmötet i slutet på mars och om några veckor kommer vi med ytterligare program för resterande vårtermin. Notera att vi har två hjälpkvällar för dom som har svårt att få ihop årsräkningen, och det är på vårt kontor på Sysslomansgatan den här gången. Normalt sett har vi tidigare haft ”drop in” dessa kvällar då vi varit på Hantverkargatan, men nu har vi inte tillgång till dessa lokaler längre, så lägg gärna ett mail att ni vill komma, för vi har bara plats för cirka tio personer åt gången, så åker ni inte i onödan.

Som ersättning för Hantverkargatan har vi vid några tillfällen valt att använda Föreningsrådets lokaler på Valhallavägen 148, utanför Fältöversten, med utmärkta kommunikationsmöjligheter. 1:ans, 4:ans och 72:ans bussar stannar utanför entrén och tunnelbanans uppgång ligger bara ca 50 meter bort.

Läs det bifogade programmet, och anmäl dig till de kurser eller föreläsningar du vill deltaga på. Som vanligt gäller att platserna är begränsade och anmälningar tas med i tur och ordning som de kommer in. Lika viktigt är att om du får förhinder till en kurs eller föreläsning som du anmält dig till, att du avbokar det tillfället så att någon annan kan få den platsen.

OBS! Glöm inte bort att förnya ditt årsmedlemskap på 300 kr för kommande år, så att du även fortsättningsvis kan deltaga i nya intressanta föreläsningar och kurser, samt få tillgång till vår hjälp om du inte vet hur du ska göra i någon viss situation som berör uppdraget.


Anita Wirén Konstantis från Överförmyndarförvaltningen informerar vid "Inför årsräkningen"


GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt bevaka våra rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare:
  • Kunskap om nya lagar och bestämmelser.
  • Kostnadsfri rådgivning i enklare frågor om förteckningar, årsräkningar, lägenhetsavvecklingar m.m.
  • Medlemsmöten med föredrag från myndigheter, institutioner, läkare, kuratorer m.m.
  • Informations- och utbildningstillfällen.
  • Information om aktiviteter genom de medlemsbrev vi skickar ut några gånger per år.
Kamratskap och erfarenhetsutbyte är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi anordnar därför medlemsmöten/öppet hus utan fastställt program en till två gånger per år samt en konferensresa till Åland (ej avgiftsfri) för information och diskussion.
GMF Stockholm arbetar aktivt inom Riksförbundet Gode Män och förvaltare (RGMF) vilket ger oss  möjlighet att bl a förbättra våra villkor i frågor om arvoden, försäkringar, ansvar och skyldigheter. RGMF är också remissinstans, de följer upp rättsfall som är av intresse för oss och arbetar mot bankerna för att förbättra och underlätta våra kontakter med kontoren.


Referat och information från konferensresan 2019 finns här

Kontakt:
GMF Stockholm Sysslomansgatan 26,
1 tr ned 112 41 Stockholm.
Tel: 08-441 03 06
Telefontid: Tisdagar kl 10.00 - 12.00.
E-post: gmf@gmfstockholm.se  

Annonser
Fyren
Vill du också annonsera här?
Kontakta oss via e-post:     gmf@gmfstockholm.se