God man

Traditionell god man och förvaltare

När någon på grund av sjukdom, ohälsa eller liknande inte kan bevaka sin
rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom kan en god man
eller förvaltare förordnas av tingsrätten för att hjälpa till. Även
ensamkommande barn har rätt att få en god man.
En god man biträder sin huvudman, vilket innebär att huvudmannen har kvar sin
rättshandlingsförmåga.
En förvaltare har däremot inom ramen för sitt
förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar, utan att
inhämta huvudmannens samtycke.

Annonser
Fyren
Vetpool
    Vill du också annonsera här?
     Kontakta oss via e-post:
     gmf@gmfstockholm.se