God man

Traditionell god man och förvaltare

När någon på grund av sjukdom, ohälsa eller liknande inte kan bevaka sin
rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom kan en god man
eller förvaltare förordnas av tingsrätten för att hjälpa till. Även
ensamkommande barn har rätt att få en god man.

En god man biträder sin huvudman, vilket innebär att huvudmannen har kvar sin
rättshandlingsförmåga.

En förvaltare har däremot inom ramen för sitt
förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar, utan att
inhämta huvudmannens samtycke.

Två dagböcker
Vi har av två ställföreträdare fått tillåtelse att dela med oss av deras vardag genom dagboksanteckningar under ett år.
Vi är väl medvetna om svårigheten att täcka in allt som görs med anteckningar. Men det är intressant läsning och en beskrivningar av hur skiftande och omfattande ett uppdrag kan te sig.
Inget uppdrag är det andra likt är en gammal och hållbar sanning.
Klicka på rutorna nedan så öppnar sig dagböckerna.

Januari

04   Jag (God man) tar ut decemberlistor från Nordea och gör månadssammanställning.
07   Ringer Tele2, ber om kopia på avtalet. Sänder brev med begäran och registerutdrag.
10   Åker till Nordea och för över de 20 000kr som jag fått ok från Ö-nämnden att för över till "mitt" räkningskonto.

Februari

02   Gör månadssammanställning.
05   Ringer Kalle för att höra hur han mår. Han har vår-depression. För över pengar.
12   Träffar Kalle hemma hos honom, visar honom månadsredovisningen och han har papper till mig som han undrar över
12   För över pengar.
19   Kalle ringer. Har varit hos hörselteamet. Behöver nya hörapparater, jag för över pengar.
25   Betalar räkningar.

Mars

12   Kalle ringer och ber om mer pengar till pass. Jag för över 1000kr på en gång och pratar med hans son.
14   Betalar årsmedlemskap i hjärnskadeförbundet.
17   Skapar och fyller i ett plastkort till Kalle som han kan ha i sin plånbok som hjälpmedel om han får panikångest någonstans.
17   Jag har semester och ringer Kalle från Europa för att höra hur han mår.
23   Bjuder hem Kalle på middag så han får äta riktig hemlagad mat. Det blir lite si och så med det för honom i helgerna.
25   Betalar räkningar.

April

05   Kalle ringer från sin sons mobil. Hans mobil har blivit stulen. Han har anmält det själv till polisen.
06   Gör månadssammanställning.
07   Jag ringer försäkringsbolaget och anmäler stölden. Tar reda på vad de behöver för dokument.
09   Ringer Kalle angående kvittot från sitt köp av den stulna mobilen. Det finns kvar.
14   Pratar med Kalle om när jag kan hämta kvittot. Han har lånat en gammal mobil av sin son.
16   För över pengar så han ska klara sig under påsken.
18   Fyller i ansökan till Ö-nämnden om att få ta ut med pengar från spärrat konto. Ny mobil behöver inköpas.
23   Åker hem tilll Kalle och vi går igenom deklarationen.
23   Besöker hörselcentret för att få Kalles audiogram.
23   Besöker Kalle som skriver på sin deklaration och jag hämtar hans kvitto på inköpet av mobilen.
26   Betalar räkningar.

Maj

05   Gör månadssammanställning.
14   Jag ringer Folksam och är arg över den lilla ersättningen för telefonen men kommer ingenstans.
25   Beställer Eu sjukkortet för Kalle till sommaren.

Juli

20   Jag har semester och ringer Kalle från Europa för att höra hur han mår.
25   Hemkommen. Ringer Kalle. Han lider av värmen och har lunginflammation. Betalar räkningar.
28   Hälsar på en snabbis (vet inte om han smittar). Hämtar fakturor som doktorn ger honom i handen vid beöket. Inte bra.
29   Betalar räkningar.

Augusti

01   Månadssammanställning juli.
22   Kalle sänder sms angående ny ansökan för färdtjänst. Vi pratar i telefon. Han ska prata med doktorn.
23   Betalar räkningar och ordnar med mitt arvode.
25   Betalar räkningar.
29   Kalle sände ett sms om att han har ordnat med läkarintyget.
30   Ringer Kalle. Vi kommer överens om att han skickar läkarintyget i frankerade kuvert som jag har gett honom.

September

04   Kalle ringer och halvgråter. Berättar att hans son har hoppat från lägenheten, 5 våningar. Självmordsförsök!
04   Sänder läkarintyget för färdtjänst till stadsdelsnämnden, gör månadssammanställning
05   Kalle ringer, är förtvivlad över sonens självmordsförsök. Han har klarat sig mirakulöst bra. Landade i en rabatt.
09   Ringer försäkringskassan och ber om intyg till färdtjänstansökan
09   Månadssammanställning augusti.
08   För över pengar.
10   Besöker Kalle. Har med mig månadssammandrag och annan post som är hans. Försöker förmå honom att inte äta så mycket skräpmat ute.
12   För över pengar igen..
18   Ringer Kalle och påminner om att ta foto och be om medicinlista.
19   Kalle sänder detta i brev till mig. För över pengar.
25   Jag besöker Kalle och vi går igenom färdtjänstansökan. Skickas iväg den 26/9.
25   Betalar räkningar.

Oktober

02   Besöker Kalle tillsammans med kurator och arbetsterapeut från Hjärnskadecenter.
05   Gör månadssammanställning.
10   Beslut från Biståndshandläggaren inkommer i rek brev. Boendestödets timmar kommer att minsta med 50%!!
15   Jag blir arg och författar en överklagan till Biståndshandläggaren
17   Kalle ringer. Har slut på pengar. För över.
19   Kalle är hopplös, äter pengar! För över pengar igen.
21   Besöker Kalle, vi går igenom överklagan och jag sänder brev till Kalle för underskrift.
27   Betalar räkningar.
28   Kalle ringer, har tappat nycklarna till lägenheten. Han har lånat ett par och jag kopierar nya
30   Ringer Färdtjänst. Undrar när Kalles Färdtjänstutredning blir klar.

November

05   Gör månadssammanställning
06   Kalle har fått brev från Förvaltningsrätten. Jag ber honom sända dem till mig i de redan frankerade breven jag gett honom.
06   Jag har överklagat besljutet från att dra ner på boendestödet.
12   Författar ett på brev om yttrande till Förvaltningsrätten.
18   Åker hem till Kalle, vi läser igenom yttrandet. Kalle kommenterar och vill ändra lite.
19   Boendestödjaren Anders läser och kommenterar. Jag ändrar och lägger på lådan.
24   För över pengar.
26   Betalar räkningar.

December

10   Månadssammanställning november.
12   Kalle ringer, skall köpa present och tågbiljett till sonen som studerar i Småland. Jag för över pengar.
19   Kalle ringer. Han har äntligen fått sitt färdtjänstkort.
27   Betalar räkningar.

Januari

2.   Dottern ringer mig och meddelar att Kerstin nu har flyttats till ett vård och omsorgsboende, Tussmötevägen 175. Allt har gått bra.
3.   Åker till hemtjänsten och kvitterar/hämtar resterande kontanter som hemtjänsten har tidigare handlat med. Totalt 1 104 kr. Kvitterar även ut Kerstins nyckel till hennes lägenhet samt nyckel till medicinskåp.
Dottern ringer lite senare och meddelar att hon är i Kerstins lägenhet och hämtar trygghetslarmet. VI kommer överens om att träffas inom kort så att jag även får larmet som Kerstin har på sig samt post som kommit.
5.    Besöker banken och får kontoutdrag för Kerstins lån per dagens datum. Åker därefter till vård och omsorgsboendet och träffar Kerstin. Hon trivs väldigt bra och är ganska pigg. Blir väldigt glad att jag kom. Pratar en lång stund med sjuksköterskan som är väldigt trevlig och jag berättar allt jag vet om Kerstin.
Tar med mig Kerstins trygghetslarm som jag i nästa vecka ska leverera till hemtjänsten.
8.   Åker till hemtjänsten och återlämnar Kerstins trygghetslarm.
Skickar in ansökan om bostadstillägg till Pensionsmyndigheten för Kerstin.
Pratar med Hyresadm. Ändrar så att hyresräkningarna skickas hem till mig framöver liksom mat och omsorgskostnaderna. Biståndshandläggaren har lagt över fakturaadress hem till mig.
10.   Åker till vård och omsorg och överlämnar 1 000 kr i kontanter till receptionen. Pengarna ska användas till frisör, fotvård mm. Får ett kvitto på att pengarna mottagits.
25.   Deltar i ett möte på vård och omsorgsboendet tillsammans med sjuksköterskan, och undersköterskan samt döttrarna. Sjuksköterskan uppger att det mesta har gått bra för Kerstin. Hon har en del ångest och de har därför ändrat medicinering av lugnande till 4 ggr per dag. Kerstin har en del kontakter med de övriga boende och trivs bra. Jag behöver inhandla ett par byxor och toalettsaker till Kerstin. Jag får en hel del post av dottern. Kommer inom kort att göra en flyttanmälan för Kerstin.
29.  Skickar in till Skatteverket om flyttanmälan och särskild postadress. Skickar även till Överförmyndarnämnden om ansökan om samtycke till uttag från huvudmannens spärrade bankmedel.
Besöker Kerstin på vård och omsorgsboendet och överlämnar en del toalettsaker. Vi pratar en god stund och hon blir väldigt glad att jag kom. Ber henne skriva under flyttanmälan och ansökan till Överförmyndarnämnden samt utbetalningsavin från Radiotjänst.
30.  Jag besöker banken och ordnar med så att hennes girokostnader tas bort, då Kerstin inte längre använder dessa blanketter
31.  Skickar in årsräkning och redogörelse för utfört arbete till Överförmyndarförvaltningen avseende Kerstin.

Februari

1.  Dottern ringer och meddelar att hon kontaktat en mäklare om att sälja Kerstins lägenhet. Redan ikväll ska mäklaren göra ett första besök i lägenheten och göra en värdering.
2.  Dottern ringer och meddelar att Mäklaren kan åta sig att sälja lägenhet. Dottern fick ett mycket gott intryck av mäklaren. Hon har även kontaktat två olika firmor som kan ta bort/sälja vissa lösören av Kerstins saker liksom utför flyttstädning. Redan nu i helgen ska de eventuellt påbörja arbetet. Jag föreslår dottern att kommer till lägenheten där vi tillsammans ska upprätta en förteckning över Mariannes saker.
3.  Åker till Kerstins lägenhet och träffar dottern samt flyttfirman som ska ta bort allt i Kerstins lägenhet. Skriver kontrakt med dem att kostnaden uppgår till XXX kr. Skickar faktura senare.
Dottern och jag träffas och upprättar en förteckning över lösören. Jag överlämnar även ett papper där döttrarna ska godkänna försäljning av lägenheten och skriva under.
De berättar mycket om sin mamma tillbaks i tiden.
5.  Fastighetsmäklaren ringer. Vi pratar om hur vi nu går vidare att ta fram bilagor till Ansökan om försäljning av lägenheten. Jag åker till Kerstin den 6 februari för att få hennes samtycke till försäljning av lägenhet skriftligt. Mäklaren räknar med att ta kort på lägenheten nu på torsdag för att sedan lägga ut den för försäljning.
Vi kommer överens om att jag ringer mäklaren den 6 februari och meddelar hur det har gått men också att flyttfirman är färdiga.
6.  Besöker Kerstin. Hon skriver under dokumentet till samtycke av försäljning av lägenheten. Meddelar fastighetsmäklaren och döttrarna om detta.
11.  Ena dottern ringer och meddelar att nu har båda döttrarna godkänt försäljningen av Kerstins lägenhet. Dokumentet inlämnat på vård och omsorgsboendet.
13.  Jag åker till vård och omsorgsboendet och hämtar dokumentet från döttrarna. Skickar in ansökan om försäljning av lägenheten med bilagor till Överförmyndarnämnden. Mailar även till mäklaren att ansökan är inlämnad.
23.  Besöker Kerstin. Hon är väldigt pigg och blir väldigt glad för kläderna jag har köpt. Vi pratar en god stund samt med personalen. Mot slutet blir Kerstin väldigt orolig, så jag kontaktar sjuksköterskan.
Lite senare på em. ringer mäklaren att kontraktsskrivning kan ske senare idag. Jag åker till mäklarfirman. Efter en lång budgivning skrivs kontrakt med de nya köparna av Kerstins lägenhet.
Jag ringer även döttrarna och meddelar att försäljningen är klar och påskriven med de nya köparna.
Kollar med fastighetsmäklaren om hon har något tips på städfirma.

Mars

23.  Har en del mailkorrespondens med mäklaren.
26.  Mäklaren ringer och meddelar att slutgiltig försäljning kommer att ske. Mäklaren vill även ha underlag på Kerstin sparkonto (d v s det spärrade kontot) för att kunna sätta in pengar i samband med försäljningen, vilket jag mailar henne.
27. Jag bokar städning av lägenheten. Möter upp dom kl. 9.30. Fakturan skickas till mig.
Pratar med sjuksköterskan på vård och omsorgsboendet. Kerstin är vissa dagar väldigt orolig och vissa dagar riktig pigg. De har anlitat ett psykiatriskt team för att se vilka åtgärder som kan behöva göras för Kerstin.
Pratar även med receptionen. Det finns X kr i Kerstins handkassa.
28.  Besöker Kerstin och överlämnar en påsk blomma. Vi pratar en stund. Pratar även med personalen en del.
30.  Träffar ena dottern och får samtliga nycklar till Kerstins bostad.

April

2.  Åker till lägenheten och öppnar och stänger efter att städfirman varit och gjort fint i lägenheten.
4.  Ringer till Folksam och tecknar ny hemförsäkring för Kerstin till Gruppboendet. Ny månatlig kostnad blir X kr/månad.
24  Ringer vård och omsorgsboendet och frågar hur Kerstin mår. Vi bestämmer att jag åker förbi henne i morgon och hälsar på henne.
25.  Åker till banken och annullerar hennes konto som tidigare hennes lån har dragits på och avslutar annat konto.
Åker och besöker Kerstin. Hon sover när jag kommer, men blir glad att se mig. Pratar en god stund. Tycker Kerstin har blivit lite sämre. Hon trivs inte så bra och tycker personalen är elaka mot henne. Hon har mycket olika tankar, stundtals ganska klar men däremellan inte så redig. Har fortfarande mycket panikångest.

Juni

02.  Ringer till vård och omsorgsboendet och skickar en hälsning till Kerstin på hennes födelsedag. Meddela att jag kommer under kommande vecka och hälsar på henne.
7.  Ringer och pratar med sjuksköterskan som meddelar att Kerstin varit till sjukhuset och fått sina öron spolade allt hade gått jätte bra. Pratar även med avdelningen och jag meddelar att jag kommer förbi Kerstin imorgon fredag och hälsar på henne en stund.
8.  Besöker Kerstin. Hon mår inte alls bra. Pratar med personalen och det visade sig att hon var på sämre humör på fm.
Kerstin och jag pratar en stund men besöket blir inte så längre då hon helst bara vill ligga. Hon har panikångest och har ont i hjärtat.

Juli

5.  Ringer och pratar med personalen på boendet. Allt är bra med Kerstin. Hon har gått upp mycket i vikt och behöver få nya kläder.
9.  Besöker Kerstin och överlämnar duschkräm och hårschampo jag har köpt samt. Vi kommer överens om att jag åker och köper blusar och byxor till henne senare i veckan. Kerstin blir glad att jag kommer. Tar ut 500 kr som jag lämnar till receptionen i handkassan.
12. Åker och köper kläder till Kerstin.
13. Åker till Kerstin och överlämnar 5 st. blusar och 3 par byxor. Stannar inte så länge. Pratar med personalen som ber mig även köpa skor.
17. Har nu köpt 2 par skor, trosor mm som jag åker till Kerstin med. Personalen och Kerstin är inte sams. Ganska tråkig stämning. Personalen hävdar att alla kläder jag köpt inte passade. Jag går igenom med Kerstin att så inte alls var fallet. Tar dock med mig ett par saker som jag återlämnar till HM och KappAhl. En av skorna jag har med mig kan Kerstin ha.

Augusti

7. Pratar med Färdtjänst om att jag önskar få fakturor omlagda till Autogiro. De kommer att skicka hem blankett till mig inom kort.
Pratar med sjuksköterskan och meddelar att jag kommer förbi imorgon onsdag och hälsar på Kerstin. Hon mår ganska bra enligt personalen.

8. Besöker Kerstin. Jag har köpt kläder med mig som hon tycker om och passar bra. Har även lite frukt med mig. Kerstin blir glad att jag kommer och stannar en god stund. Pratar med personalen och en hel del.
Jag överlämnar även pengar till handkassan i receptionen, får kvitto.
27. Ringer och pratar med Sjuksköterskan. Hon meddelar att Kerstin mår ganska bra och blivit lite lugnare. Jag meddelar att jag kommer förbi imorgon tisdag den 28/8 på fm.
28. Jag åker och besöker Kerstin. Har med mig en mys dräkt och strumpor till henne. Hon blir glad när jag kommer men är lite förvirrad. Pratar med personalen en del. Jag överlämnar även Kerstins röstkort om hon tänker rösta. Meddelar även att jag blir borta under september månad.

September

24. Boende ringer och meddelar att Kerstin mår bra. De undrar om det finns pengar/kontanter i receptionen. Kerstin ska gå till frissan. Pengar finns det i kassan.

Oktober

08. Åker och besöker Kerstin. Hon ser väldigt pigg ut och har gått upp ytterligare i vikt. Har köpt choklad och bananer till Kerstin. Pratar en hel del med personalen.
10. Ansöker om autogiro till Färdtjänstverksamheten.
16. Åker till Kerstin då de ringde i måndags och meddelade att Kerstin fått post från Färdtjänsten. Stannar inte så länge. Jag behöver köpa nya inneskor till Kerstin. Gör det vecka 43.

November

09. Besöker Kerstin och har med mig en hel del nyinköpta kläder till henne. Pratar med personalen och enligt dom är allt bra. Sitter drygt en timme hos Kerstin. Hon blev glad att jag kom. Kollar även med receptionen hur mycket pengar hon har i handkassan.

December

10. Ringer och pratar med personalen på boendet. Kerstin mår ganska bra, har lite ont i sitt knä men i övrigt bra. Hon använder numera rullator. Jag informerar att jag besöker Kerstin i julveckan och ska då köpa med mig strumpor och ett par mjukisbyxor.
19. Åker och handlar kläder till Kerstin, mjukisdräkt och strumpor. Summa 950 kr. Besöker Kerstin på boendet och hon blir så glad att jag kommer. Har blivit lite sämre att går, har numera med rullator. Hon skulle behöva hjälp med att höja hennes soffa då hon har svårt att komma ur den. Numera sover hon i soffan och inte i sängen. Går till receptionen och ger dem pengar till handkassan samt kvitto. Jag får även en ”blipp” för att komma in och till hissen.

Annonser – Klicka på bilderna

Vill du också synas här? Kontakta oss via epost: gmf@gmfstockholm.se