God man

Traditionell god man och förvaltare

När någon på grund av sjukdom, ohälsa eller liknande inte kan bevaka sin
rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom kan en god man
eller förvaltare förordnas av tingsrätten för att hjälpa till. Även
ensamkommande barn har rätt att få en god man.

En god man biträder sin huvudman, vilket innebär att huvudmannen har kvar sin
rättshandlingsförmåga.

En förvaltare har däremot inom ramen för sitt
förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar, utan att
inhämta huvudmannens samtycke.

Två dagböcker
Vi har av två ställföreträdare fått tillåtelse att dela med oss av deras vardag genom dagboksanteckningar under ett år.
Vi är väl medvetna om svårigheten att täcka in allt som görs med anteckningar. Men det är intressant läsning och en beskrivningar av hur skiftande och omfattande ett uppdrag kan te sig.
Inget uppdrag är det andra likt är en gammal och hållbar sanning.
Klicka på rutorna nedan så öppnar sig dagböckerna.
[sp_easyaccordion id=”3957″]


Din Bildgalleri Sida