Svar på kunskapsprovet

Facit till “Kunskapsprov för Gode män & Förvaltare”

Tack alla ni “testpiloter” som svarade på kunskapsfrågorna som i förlängningen är tänkt att vara underlag för framtida kunskapsfrågor när man genomgått grundutbildning som ställföreträdare. Jag fick mycket bra input för hur frågeställningen ska utformas. T.ex. ska jag inte ha med några prioteringsfrågor, dvs där alla svarsalternativen är relevanta men där ett svarsalternativ är viktigare än dom andra, det bara förvillar. Sedan ska jag omformulera en del svarsalternativ som nu är rätt men blivit fel i facit. Sedan har jag upptäckt något svarsalternativ som blev helt fel mot det rätta av svarsalternativen.

Om vi kommer att göra om det här framöver, kommer jag att se till att det finns gott om tid att gå igenom svarsalternativen fråga för fråga och förklara hur jag tänkt om någon annan har någon annan uppfattning. Tyvärr blev det lite stressigt på båten när jag skulle gå igenom frågorna, det får jag ta på mig, men när jag såg att några reste på sig och lämnade konferensrummet och jag såg på väggklockan att klockan var 17,10 (Finsk tid!) så missförstod jag situationen och trodde först att vi dragit över tiden med tio minuter. Av dom 50 frågorna låg genomsnittet på rätta svar mellan 38-42 / 50 och dom två som kom högst hade 45 frågor rätt. Här kommer frågorna igen, och det som är rödmarkerad text är rätt svar på frågan, och jag har även med hur många som svarat rätt på varje fråga i blå text.

Jag fick in 32 svarsblanketter och en del bra information där några skrivit in sina synpunkter.

Tack för hjälpen!
Tommy Hansson