Öf:s svar på frågor

Överförmyndarförvaltningens svar på insända frågor.

Maria Dorch, Överförmyndarförvaltningen har bidragit med svar på frågor som sänts in innan konferensen.

F: Varför tar ÖFN numera bort mestadels ”Förvalta Egendom” i de flesta ärenden trots att det ur intygstexten av läkare framgår att det är ganska komplexa ärenden? UTAN KONTROLL! De godkänner t.ex: anhörig sköter ekonomin, eller ett barn eller barnbarn? Detta medför att det nästan är omöjligt att lösa problem. Allt kostar och du känner inte till ekonomin vid inflyttning till SÄBO, packningar, transporter, städning etc.

S: Lagen är utformad så att man ska använda sig av minsta ingripande åtgärder
och godmanskap är en åtgärd när det inte finns andra lösningar. Tingsrätten
fattar beslut om god man utifrån ansökan och principen minsta ingripande
åtgärd. Förvaltningen tar inte bort omfattningen förvalta egendom i
anmälningar eller ansökningar. Det kan vara svårt att ta över efter anhöriga
som inte skött den enskildes medel på rätt sätt.

F: Varför läser inte ÖFN läkarintyg och agerar därefter? T.ex. medger (interimskt) förvaltarskap under första året när det finns många problem och påstridiga anhöriga som agerar i egen sak? Svar: Får inte förvaltarskap pga ”profylaktiskt bekvämlighet” att agera som förvaltare.

S: Läkarintyg är ett viktigt underlag i en anmälan eller ansökan om god man.
Överförmyndaren använder läkarintyget i sin utredning. Förvaltarskap är en
mycket ingripande åtgärd och som endast ska användas i undantagsfall. Det är
tingsrätten som fattar beslut om interimistiskt förvaltarskap.

F: Varför medger ÖFN anhörig att klaga på en ställföreträdares hantering av ett ärende? T.ex. annorlunda uppfattning, professionellt, hantering och sänker ett förvaltarskap till ett godmanskap.

S: Närmast anhöriga har rätt att klaga på ställföreträdare till överförmyndaren
och har rätt att ta del av handlingar hos överförmyndaren. Förvaltningen utreder klagomål.

F: Ett godmanskap räcker inte till att få ut uppgifter på Servicekontoren numera sedan januari. T.ex. ingiven fg års deklaration, annat trossamfund som anmält (påverkar oftast tiden för hur snabbt du ska i jorden) etc. Krävs förvaltarskap!

S: Överförmyndarnämnden kan inte påverka Servicekontoren och ett förvaltarskap hjälper inte. Men vi tar med oss frågan. Ditt uppdrag avslutas i och med att huvudman avlider. Dödsboet får huvudmannens dödsbodelägare ta hand om.

F: Föreslår även att ÖFN utarbetar rutiner som inte uppfyller de bostadslösas problem genom att erbjuda Stockholms ”Tak-Över-Huvudet-Garanti”. Vi som ställföreträdare kan endast ställa dem i bostadskön för 200 kr. De flesta privata hyresvärdar, utom MIcasa, Stockholmshem och Familjebostäder kräver inkomst om 2.3 ggr hyran brutto! Inga betalningsanmärkningar och allt via Bostadsförmedlingen. Det får anses som en överflyttning/dumpning av problem från Soc-sidan?

S: Överförmyndarnämnden kan inte utarbeta rutiner för bostadslösa eller förändra bostadspolitik i staden. Det ligger inte i vårt uppdrag. När det gäller
tak-över-huvudet- garanti så finns den i Stockholm i akuta situationer när man
inte kan ordna något själv.