Valberedningens förslag för 2024

Valberedningens förslag till styrelse för Stockholms läns God Man- och Förvaltarförening
Årsmöte 20240319

Styrelse
Ordförande Tommy Hansson omval 1 år
Ledamot Inger Lundin omval 2 år
Ledamot Vakant fr o m 11/5 nyval 2 år
Ledamot Vakant nyval 2 år
Ledamot Lotta Berglund kvarstår 1 år
Ledamot Per Creutzer kvarstår 1 år
Ledamot Inga Marand kvarstår 1 år
Ledamot Sten Åkesson kvarstår 1 år

Revisorer
Revisor Klas Weidstam kvarstår 1 år
Revisor Olle Lundin nyval 2 år
Revisorssuppleant Elisabeth Styf nyval 2 år

Valberedning inför 2024-års årsmöte
Sammankallande Rune Modig
Ledamot Bo Herz
Ledamot Vakant