Nätverk för medlemmar

Vi vill hjälpa dig finna ett nätverk som är av värde för dig

Våra uppdrag är av olika natur, en del är mycket komplicerade och tunga medan andra är tämligen lätta att sköta.
Du kan vara erfaren eller ny som god man och önskar kontakt med personer med liknande erfarenheter, kanske inom något mycket specifikt område. Du kanske har en huvudman med en specifik problemställning eller livssituation och vill därför träffa andra gode män för att ha några att diskutera problem med och få stöd i ditt uppdrag.

Föreningen driver ingen linje beträffande hur nätverken ska vara sammansatta eller, ännu mindre, vad som kommer att passa för Dig. Men vi vill hjälpa dig att hitta ett nätverk som du tror kan vara ett stöd för dig i ditt uppdrag. Ett bra tillfälle kan vara våra temakvällar. Välkommen dit.