Nätverk

En av fördelarna med att vara med i föreningen är att möjligheten att delta i ett nätverk underlättas. Nätverken fungerar som oberoende grupper inom föreningen och finner sina egna gemensamma diskussionspunkter. Grupperna väljer själva hur ofta och var man vill träffas. Om man önskar kan man, så långt det är möjligt, använda föreningslokalen på Sysslomansgatan.

Medlemmarna får mer information om vart man vänder sig för att få kontakt med ett nätverk på sidorna för medlemsinfo.