Föreläsningar

Informationskväll med försäkringskassan

Maria Byrgren, verksamhetsutvecklare och samverkansansvarig vid avdelningen för funktionsnedsättning från Förskringskassan höll en inspirerande och positiv informationskväll. Maria berättade hur Försäkringskassan arbetar med fokus på vad en god man eller förvaltare kan ha nytta av att kunna.
Information från Försäkringskassan

Informationskväll med Stockholms Socialförvaltning

Maja Bjarneby från Socialförvaltningen berättade, i slutet av november, om hur Socialförvaltningen arbetade med avseende på
– Vad är ekonomiskt bistånd?
– Vem kan beviljas ekonomiskt bistånd?
– Vad ingår i det bistånd som kan beviljas?
– Bedömning av rätten till bistånd: lagstiftning och riktlinjer
– Ekonomiskt bistånd i Stockholms stad
– Socialsekreterarens uppdrag
Läs mer här: Info från Socialförvaltningen

Annonser – Klicka på bilderna

Vill du också synas här? Kontakta oss via epost: gmf@gmfstockholm.se