Aktuellt

Här lägger vi in olika trevligheter vi gärna vill berätta om.

Uppmuntran från Försäkringskassan
Hej,

Jag vill uttrycka ett stort tack för att ni under året hjälpt oss att förstå behovet för ställföreträdare och hur vi på Försäkringskassan kan underlätta i din kontakt med oss.

Er medverkan har resulterat i två utvecklingar från oss
Att ställföreträdare kan logga in på en särskild del av Mina sidor för att ansöka om vissa ersättningar. Vi har fokuserat på ersättningar som ställföreträdare vanligast ansöker om och kommer att utöka med fler tjänster framöver.
Att ställföreträdare, via Mina sidor, kan beställa underlag för en eller flera huvudmän inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Sprid gärna informationen i dina kanaler så att det når så många gode män och förvaltare som möjligt.

Du hittar mer information om tjänsterna på vår webbplats
Digitala tjänster för ställföreträdare
Bra att veta för dig som god man eller förvaltare

Jag passar på att önska er ett gott slut på året.

Hälsningar
Susanne Lövgren
Nationell försäkringssamordnare/samverkan
Avd. Funktionsnedsättning/ledning
Försäkringskassan.