Föreläsningar

Här finns något av det uppskattade informationsmaterial som våra gäster förmedlade vid våra föreläsningskvällar.

Informationskväll om att söka fonder
Den 24 oktober hade vi besök av personal från, Stockholms Donationsstiftelser, Svenska Kyrkan och Föreningen FVO, som berättade hur de olika organisationerna arbetar med donationer och bistånd. Här bifogas Information från Stockholms donationsstiftelse

Informationskväll med försäkringskassan
Maria Byrgren, verksamhetsutvecklare och samverkansansvarig vid avdelningen för funktionsnedsättning från Förskringskassan höll en inspirerande och positiv informationskväll. Maria berättade hur Försäkringskassan arbetar med fokus på vad en god man eller förvaltare kan ha nytta av att kunna.
Information från Försäkringskassan

Informationskväll med Stockholms Socialförvaltning
Maja Bjarneby från Socialförvaltningen berättade, i slutet av november, om hur Socialförvaltningen arbetade med avseende på
– Vad är ekonomiskt bistånd?
– Vem kan beviljas ekonomiskt bistånd?
– Vad ingår i det bistånd som kan beviljas?
– Bedömning av rätten till bistånd: lagstiftning och riktlinjer
– Ekonomiskt bistånd i Stockholms stad
– Socialsekreterarens uppdrag
Läs mer här: Info från Socialförvaltningen